Stable Diffusion. Latvian sports

Stable Diffusion

Stable Diffusion. Latvian sports

Stable Diffusion, līdzīgi kā DeepAI, arī izmanto GAN attēlu ģenerēšanai, taču tas lieto cita veida arhitektūru, ko sauc par difūzijas modeli. Difūzijas modeļi darbojas, iteratīvi pievienojot ģenerētajam attēlam troksni, laika gaitā pakāpeniski palielnot trokšņa daudzumu. Pēc tam iegūtais attēls tiek ievadīts atpakaļ modelī un process tiek atkārtots, pakāpeniski uzlabojot attēlu, līdz tas sasniedz augstu detalizācijas un tekstūras līmeni. Stable Diffusion īpaši prasmīgi ģenerē attēlus, kas atgādina tradicionālās eļļas gleznas ar augstu tekstūras un dziļuma pakāpi.

Arnis Balčus

Kurators vai mākslinieks?

Vairāk

DeepAI

Nojaucot robežu starp īstiem un ģenerētiem attēliem.

Vairāk

DALL-E

Sirreālistiski attēli, kuros reālās pasaules elementi mijas ar fantastiskiem.

Vairāk