Arnis Balčus. Dall-E

Arnis Balčus

Arnis Balčus. Dall-E

Arnis Balčus ir Latvijas mākslinieks, fotogrāfs un vizuālās komunikācijas speciālists. Viņš ir pazīstams ar savu spēju radīt spilgtas un emocijām bagātas fotogrāfijas, kā arī ar saviem darbiem, kas fokusu liek uz sociāliem un kultūras jautājumiem. Arnis Balčus ir izstādījis savus darbus daudzās starptautiskās izstādēs un saņēmis vairākas balvas par savu darbu, tai skaitā Latvijas Kultūras ministrijas balvu kultūras veicināšanā. Viņš arī ir bijis pasniedzējs un mentora lomā dažādos mākslas un fotogrāfijas projektos. Arnis Balčus ir bijis Rīgas Fotomēneša idejas autors un izveidotājs, un viņa ieguldījums šajā starptautiskajā fotogrāfijas festivālā ir bijis nozīmīgs. Viņš ir bijis atbildīgs par daudziem festivāla galvenajiem pasākumiem un izstādēm, kā arī ir kurējis dažādas paralēlas aktivitātes, tostarp fotogrāfijas meistarklases un diskusijas. Viņa pieredze kā māksliniekam un fotogrāfam ir bijusi liels ieguldījums festivāla saturā un koncepcijā, kas bieži ir fokusējusies uz aktuāliem sabiedrības un kultūras jautājumiem.

Stable Diffusion

Starp fotogrāfiju un eļļas gleznu.

Vairāk

DeepAI

Nojaucot robežu starp īstiem un ģenerētiem attēliem.

Vairāk

DALL-E

Sirreālistiski attēli, kuros reālās pasaules elementi mijas ar fantastiskiem.

Vairāk