DeepAI. Latvian folk dance

DeepAI

DeepAI. Latvian folk dance

DeepAI ģenerē attēlus, izmantojot ģeneratīvo modeļu klasi, ko sauc par GAN (Generative Adversarial Networks). GAN sastāv no diviem neironu tīkliem: ģeneratora tīkla, kas rada attēlus, un diskriminatora tīkla, kas mēģina atšķirt ģenerētos attēlus no reālajiem. Abus tīklus apmāca kopā procesā, ko dēvē par adversariālo apmācību. Tajā ģenerators cenšas radīt attēlus, kas maldina diskriminatoru, un diskriminators cenšas pareizi noteikt, vai attēls ir īsts vai ģenerēts. Izmantojot šo procesu, DeepAI spēj ģenerēt ļoti reālistiskus attēlus, kas izpludina robežu starp īstiem un ģenerētiem.

Arnis Balčus

Kurators vai mākslinieks?

Vairāk

Stable Diffusion

Starp fotogrāfiju un eļļas gleznu.

Vairāk

DALL-E

Sirreālistiski attēli, kuros reālās pasaules elementi mijas ar fantastiskiem.

Vairāk