Māris Priedītis

Māris Priedītis. Paplašināti mērījumi

Izstāde
Māris Priedītis

Covid laikā cilvēkiem jāpielāgojas, jāaizmirst sev ierastās lietas, jāpārkoriģē maņas, šobrīd, lēnām nākot ārā “no alām”, jāsāk mācīties no jauna tās pielietot, jāgaida, kad tās sāks funkcionēt, bet uztvere būs neatgriezeniski mainīta. Izstādē Māris Priedītis pievēršas ķermeņa attiecībām ar uztveri un no tā izrietošā Umwelt. Viņš kameru izmanto kā savas redzes paplašinājumu, mēģinot uztvert uz saprast vairākas lietas vienlaicīgi, mērķtiecīgi distancējoties no klišejiskiem simboliem un ikonām, bet koncentrējoties uz ritmiem un struktūrām, lai parādītu, cik dažāda spēj būt uztvere, kas rezultējas ar paralaksi starp Umwelten un jēgu. 

Māris ir latvietis, kas ir dzimis un audzis Vācijā, studē filozofiju un mākslas vēsturi Eberharda Kārļa Univeritātē, Tibingenē, Vācijā. Pašlaik dzīvo Rīgā un piedalās ISSP rīkotajā mentoringa programmā. Radošās un praktiskās intereses svārstās no filozofijas un mākslas vēstures līdz socioloģijai un bioloģijai.