Roberts Svižeņecs. Laikatrīce

Izstāde

Fotoizstāde par šī gada Rīgas Fotomēnesi.