Rekvizīti

Biedrība "Rīgas fotomēnesis"
Reģ. Nr. 40008199163
Luminor banka
NDEALV2X
LV36NDEA0000083789474

Saziņai:

info@rigaphotomonth.com
Brīvības 99-2, Rīga LV-1001