attachment file

Fotogrāfija kā vērtīgi dati vai tomēr dezinformācija. Ekskursija ar Andu Rožukalni

30. maijs

18.00

Latvijas Okupācijas muzejs

Tā kā izstādes ideju izpratnei ir piedāvāts bagātīgs skaidrojums par to, ko vēlējušies pateikt autori, ekskursijas laikā uzmanība tiks pievērsta pretējai pusei - saņēmējam, iedomātajai auditorijai, tam, kā cilvēki varētu uztvert viņiem piedāvāto ceļojumu pagātnes un tagadnes ilūziju bezjēdzībā. Viens no virzieniem skatījumam: fotogrāfiju autoru interpretācijas par pagātni var uztvert kā vērtīgus datus, kas palīdz saprast tagadni, tomēr, iespējams, ka fotogrāfijas piedalās dezinformācijas efektu radīšanā un piedāvā maldīgu priekšstatu un izmainītu atmiņu apstiprinājumu, kas daudziem nepieciešams regulāras devas formā. Tas nozīmē, ka katru autentisku liecību, šajā gadījumā, fotogrāfiju, var skatīt gan kā datu nesēju, gan vērtēt recipienta uztveres radīto izmaiņu kontekstā. Vai tas notiks ekskursijas laikā, nav droši zināms, jo nesen atklātā "slinko smadzeņu" fenomena dēļ var rasties iekšēji un ārēji konflikti, bet terminu "viltus ziņas", iespējams, katrs no atnākušajiem uzdrīkstēsies lietot pēdējo reizi savā dzīvē.

Ekskursiju izstādē vada Rīgas Stradiņa universitātes profesore Anda Rožukalne.

Ieeja brīva
Pasākums latviešu valodā

Foto - Simons Meners (Vācija)