attachment file

Izdevuma Latvijas fotogrāfija 2018 atvēršana

8. maijs

18:00

NicePlace

Žurnāla FK ikgadējā izdevuma Latvijas fotogrāfija 2018 atvēršana, kas šoreiz veltīts attiecībām starp realitāti un fikciju. Gadagrāmatā iekļauti Aļņa Stakles, Līgas Spundes, Toma Harjo, Andreja Lavrinoviča un pērnā gada FK balvas ieguvēja Jura Zemīša darbi, kā arī diskusija ar autoriem un mākslas zinātnieces Alises Tīfentāles eseja. Atvēršanas pasākumā būs iespējams satikt gadagrāmatas autorus, kā arī iegādāties izdevumu par pazeminātu cenu.

Ieeja brīva

Foto - Līga Spunde (Latvija)