attachment file

Diskusija "Vizuālā māksla, vārda/izteiksmes brīvība un autoru tiesības"

13. maijs

13.00

Nordic Club House

Ņemot vērā sabiedrībā izplatīto nedrošību un mītus par diskusijas tēmā izvirzītajiem jautājumiem, kā arī pieprasījumu pēc plašākas publiskas diskusijas, ko pierādīja, piemēram notikumi Rīgas Fotomēnesis 2014 rīkotajā starptautiskajā foto izstādē Viewfinders, no kuras tika izņemts darbs autortiesību jautājuma dēļ, RFM rīkos publiskas diskusijas un lekcijas, aicinot izteikties ekspertus, kuratorus, mediju pārstāvjus un māksliniekus. 

Raudzīsimies, kādi noteikumi, likumi un prakse patlaban Latvijā un Eiropā var ierobežot mākslinieku brīvību radīt, izstādīt vai citādi publiskot savus darbus. Apskatīsim likuma normas, ar kurām sastopas autori, radot jaunus darbus, kā arī likumus un noteikumus, ar kuriem mākslinieks var aizstāvēt tiesības uz saviem darbiem. 

13.00

Ievads

13.15

Dānijas kultūras institūta direktora, jurista un autortiesību eksperta Simona Drevsena Holmberga un Zviedrijas Fotogrāfu savienības starptautiskā sekretāra un autortiesību eksperta Paula Vestergrēna priekšlasījumi.

14.30

Kafijas pauze

15.00

Paneļa diskusija, kurā piedalās Simons Drevsens Holmborgs, Pauls Vestergrēns, LR Kultūras Ministrijas autortiesību departamenta vadītājs Reinis Markvarts, mākslas zinātniece un kuratore Inga Šteimane, RSU pasniedzējs un autortiesību eksperts Jānis Ivans Mihailovs, kā arī Rīgas Fotomēneša 2014 direktore un izstādes Viewfinders kuratore Inga Brūvere.

Priekšlasījumi notiks angļu valodā, diskusija - angļu un latviešu. Diskusiju vadīs Pauls Raudseps. Ieeja brīva.